คำถาม และปัญหาที่พบบ่อย


คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
แนะนำให้ใช้งานผ่านโปรแกรม/แอปพลิเคชัน ดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น แทนการเปิดผ่าน Line, Facebook

สามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ได้โดยไปยังหน้า สมัครเรียน เลื่อนหาหัวข้อ "ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?" แล้วเลือกประเภทที่ต้องการสมัคร

การส่งเอกสารประกอบการสมัครสามารถนั้นผู้สมัครต้องส่งโดยใช้วิธีถ่ายภาพแล้วอัปโหลดในระบบเท่านั้น โดยขั้นตอนไปยังหน้าอัปโหลดเอกสารมี 2 วิธีดังนี้

  1. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะพาไปยังหน้าอัปโหลดเอกสารในทันทีหลังกรอกข้อมูลเสร็จ
  2. กรณียังไม่พร้อมที่จะอัปโหลดเอกสารทันทีหลังกรอกข้อมูลเสร็จ สามารถอัปโหลดในภายหลังได้เช่นกันโดยกดที่เมนู "ตรวจสอบ/พิมพ์ใบสมัคร" แล้วระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน

หากสมัครประเภทความสามารถพิเศษ ผู้สมัครต้องอัปโหลดพอร์ต (PortFolio) ด้วย

ให้นำรูปภาพไปบีบอัด หรือลดขนาดภาพ เพื่อลดขนาดไฟล์ภาพลงให้เหลือน้อยกว่า 10 MB โดยใช้โปแกรม หรือแอพพลิเคชั่นสำหรับแก้ไข ตบแต่งภาพ และสามารถทำออนไลน์ ง่าย ๆ โดย คลิกที่นี่
1. ลองถ่ายรูปใหม่ หรือเปลี่ยนไปใช้รูปอื่น
2. ให้เปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้เข้าเว็บไซต์นี้ หรือ เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์อื่น ๆ (คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน) แล้วคลิกเมนูตรวจสอบใบสมัคร ระบุหมายเลขบัตรชาชน แล้วอัปโหลดเอกสารใหม่
3. แจ้งปัญหาในการสมัครเรียนและใช้การใช้งานเว็บไซต์ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่

ให้คลิกที่เมนู ตรวจสอบ/พิมพ์ใบสมัคร แล้วระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเพื่อตรวจสอบข้อมูล หากไม่ใช่ข้อมูลของคุณให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่