ตรวจสอบ/พิมพ์ใบสมัคร


ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อดำเนินการ

ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อค้นหาใบสมัคร

ระบุตัวเลข 0 - 9 เท่านั้น
หากเข้าผ่านแอปพลิเคชัน Line, Facebook จะดูใบสมัครไม่ได้
ควรเข้ามาตรวจสอบผ่านหน้าเว็บโดยตรง โดยเข้าเว็บไซต์ regis.phukhieo.ac.th หรือเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว