สมัครเรียนโรงเรียนภูเขียว

ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

เลือกประเภทที่ต้องการสมัครเรียน

เลือกประเภทต้องการสมัครด้านล่าง เพื่มเริ่มขั้นตอนการสมัครเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


127
14 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (จำนวนรับ 200+20 คน)
490
15 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนทั่วไป (จำนวนรับ 160 คน)
3
17 ปิดการสมัครเรียน
เงื่อนไขพิเศษ (จำนวนรับ 20 คน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


108
43 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (จำนวนรับ 44 คน)
53
44 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (จำนวนรับ 18 คน)
29
45 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL (จำนวนรับ 26 คน)