สมัครเรียนโรงเรียนภูเขียว

ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

เลือกประเภทที่ต้องการสมัครเรียน

เลือกประเภทต้องการสมัครด้านล่าง เพื่มเริ่มขั้นตอนการสมัครเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


167
14 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
482
15 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนทั่วไป
11
16 ปิดการสมัครเรียน
ความสามารถพิเศษ
1
17 ปิดการสมัครเรียน
เงื่อนไขพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


114
43 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
65
44 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
18
45 ปิดการสมัครเรียน
นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL
1
61 ปิดการสมัครเรียน
ความสามารถพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
1
62 ปิดการสมัครเรียน
ความสามารถพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
1
63 ปิดการสมัครเรียน
ความสามารถพิเศษ แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL
0
71 ปิดการสมัครเรียน
เงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
0
72 ปิดการสมัครเรียน
เงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
0
73 ปิดการสมัครเรียน
เงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียนการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ MOU : CP ALL