สมัครเรียนโรงเรียนภูเขียว

ฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

เลือกประเภทที่ต้องการสมัครเรียน

เลือกประเภทต้องการสมัครด้านล่าง เพื่มเริ่มขั้นตอนการสมัครเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


65
11 ปิดการสมัครเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP
186
12 ปิดการสมัครเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : SMTE
121
13 ปิดการสมัครเรียน
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ : GM

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


70
41 ปิดการสมัครเรียน
ห้องเรียนพิเศษพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : SMT
57
42 ปิดการสมัครเรียน
ห้องเรียนพิเศษพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ : SME